Zobrazuje sa všetkych 7 výsledkov

PDC-KOMUNIKAČNÝ MODUL (IMPULZNÁ ČÍTAČKA)

PDC je komunikačný modul na integráciu meračov s impulznými výstupmi v rádiových systémoch

Modul Pulse Data Capture je optimálny pre integráciu meracích prístrojov s impulzným výstupom do rádiových čítacích systémov. Údaje o spotrebe vody, energie, tepla, plynu, oleja a iných elektromerov s impulzným výstupom možno pomocou tohto modulu bezdrôtovo prenášať do prijímača wM - bus alebo do siete LPWA. Modul je napájaný z batérie. Životnosť batérie závisí od verzie, intervalu prenosu a okolitých podmienok a môže dosiahnuť až 12 rokov. Typické aplikácie:
  • Diaľkové odčítanie meračov prostredníctvom pochôdzkového systému.
  • Diaľkový odpočet cez siete LPWA (LoRaWAN ® )
  • Diaľkový odpočet meračov s impulzným výstupom cez stacionárny odčítací systém Z.RTU od ZENNER
Modelové varianty Náš modul PDC je dostupný v dvoch základných typoch:
  • bezdrôtový M-Bus rádiový modul podľa DIN EN 13757-4
  • Rádiový modul LPWAN (LoRaWAN ® )
Poznámka: K PDC je možné pripojiť bezpotenciálový (jazýčkový) kontakt aj elektronický impulzný výstup. Keď je modul PDC pripojený k meraču s elektronickým impulzným výstupom, odporúčame v prípade pochybností vykonať test kompatibility, pretože kompatibilita nemusí byť zaručená. Funkcie inteligentného merania:
  • Vlastné monitorovanie
  • Detekcia úniku
  • Detekcia zastavenia merača
  • Detekcia nadrozmerných metrov
  • Merač poddimenzovaný, resp. detekcia prasknutia potrubia

MERAČ TEPLA/ MERAČ CHLADU ZELSIUS® C5 ISF

Vďaka kombinácii ekonomickej koncepcie a veľmi kompaktnej konštrukcie je merač tepla / merač chladu zelsius® C5 ISF mimoriadne vhodný na zaznamenávanie všetkých údajov na meranie spotreby energie vo vykurovacích a / alebo chladiacich systémoch. Všetky dôležité údaje o prístroji a spotrebe, ako sú maximálne hodnoty alebo uložené hodnoty za posledných 24 mesiacov, je možné vyvolať stlačením tlačidla. Vďaka všestranným voliteľným komunikačným rozhraniam zaručuje merač tepla / chladu zelsius® C5 ISF efektívnosť nákladov a ekologickú účinnosť pri zaznamenávaní údajov o spotrebiteľovi. Či už ide o automatický odpočet meračov pomocou: Rádia, M-Bus alebo LoRaWAN zelsius® C5 poskytuje vo všetkých prípadoch rýchly a spoľahlivý prenos údajov.

KALORIMETER MULTIDATA WR3

Kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a chladu. Počítadlo multidata WR3 sa používa na meranie vykurovacej a chladiacej energie v systémoch s uzavretým obehom. Ide o takzvaný kombinovaný merač tepla, do ktorého je potrebné pripojiť impulzný snímač prietokomera a snímače teploty.

Vysoká úroveň kompatibility Multidata WR3 je skutočný všestranný prístroj, ktorý možno kombinovať s takmer všetkými štandardnými snímačmi teploty a prietokovými snímačmi. Pre prietokomery s vysokofrekvenčným impulzným výstupom je k dispozícii špeciálna verzia. Všetky spotrebiče štandardne umožňujú pripojenie snímača prietoku a dvoch ďalších spotrebičov cez generátor impulzov, napr. vodomer studenej a teplej vody. Stavy meračov je možné vyvolať cez menu na spotrebiči alebo cez odčítacie systémy. Vhodné na vykurovanie a chladenie Multidata WR3 je optimálne vhodná na meranie vykurovacej a chladiacej energie. Namerané hodnoty spotreby chladu a tepla sa ukladajú do samostatných registrov. Oblasťami použitia sú klimatizačné systémy, v ktorých sa vykurovacia aj chladiaca energia vyžaruje cez tú istú potrubnú sieť.

PRIETOKOVÝ SNÍMAČ ISF

Prietokomer ISF je navrhnutý podľa najnovších technických noriem.

Snímač prietoku ISF je jednovtokový snímač prietoku s obežným kolesom s vysokým rozlíšením, nerušeným a bezreakčným elektronickým skenovaním pomocou ultramodernej technológie mikrokontrolérov, vďaka čomu je vhodný pre rôzne meracie činnosti.

PRIETOKOVÝ SNÍMAČ IMF

IMF je prietokový snímač určený pre prietoky 3,5 m3/h až 10 m3/h s horizontálnou montážou.

Jeho špeciálna konštrukcia zaisťuje vysokú presnosť merania a spoľahlivú stabilitu merania.  Pripojenie a konštrukčné rozmery sú v súlade s DIN ISO 4064. Na požiadanie vieme dodať prírubové prevedenie s rozmermi príruby podľa DIN EN 1092.

ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ PRIETOKU IUF

s 2 ultrazvukovými meracími dráhami pre kombináciu s počítadlami na meranie tepelnej energie (vykurovanie alebo chladenie) Menovitý prietok qp 15 až qp 600 m³/h Menovitý priemer DN 50 až DN 300

Prietokové snímače IUF slúžia na zaznamenávanie objemu teplonosnej látky (vody) v uzavretých obehových systémoch vykurovacích alebo chladiacich zariadení. Rozsah použitia siaha od meracích miest v budovách až po siete diaľkového vykurovania alebo chladenia. Zaznamenaný objem je možné vydávať buď vo forme konvenčných objemových impulzov alebo cez voliteľné dátové rozhranie (typ VMCP / Volume Meter Cycle Protocol). Pozoruhodná je najmä kompatibilita s krátkymi dĺžkami puzdier prietokových snímačov Woltman WP, takže tieto mechanické zariadenia je teraz možné jednoducho nahradiť ultrazvukovou technológiou bez potreby nákladnej rekonštrukcie príslušného meracieho bodu. Na dokončenie meracieho bodu pre tepelnú energiu je potrebná kalkulačka a pár teplotných snímačov.

SNÍMAČ TEPLOTY PRE MERAČ TEPLA A CHLADU

Páry snímačov teploty s platinovým presným odporom pre kombináciu so všetkými štandardnými počítadlami v meracích bodoch spotreby tepelnej a chladiacej energie

Páry snímačov teploty slúžia na určenie teploty prívodu a spiatočky v uzavretých vodných okruhoch vo vykurovacích a chladiacich systémoch. V závislosti od požiadaviek meracieho miesta môžu byť inštalované v objímke pre teplotný snímač, alebo priamo v teplonosnom potrubí. V kombinovaných meračoch tepla sú pripojené ku kalorimetrickému počítadlu spolu so snímačom prietoku. Pre špeciálne situácie a/alebo veľké vzdialenosti medzi miestom inštalácie snímača teploty a počítadla sú k dispozícii špeciálne dĺžky káblov a verzie so štvorvodičovou pripojovacou hlavou.