Zobrazený jediný výsledok

ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ PRIETOKU IUF

s 2 ultrazvukovými meracími dráhami pre kombináciu s počítadlami na meranie tepelnej energie (vykurovanie alebo chladenie) Menovitý prietok qp 15 až qp 600 m³/h Menovitý priemer DN 50 až DN 300

Prietokové snímače IUF slúžia na zaznamenávanie objemu teplonosnej látky (vody) v uzavretých obehových systémoch vykurovacích alebo chladiacich zariadení. Rozsah použitia siaha od meracích miest v budovách až po siete diaľkového vykurovania alebo chladenia. Zaznamenaný objem je možné vydávať buď vo forme konvenčných objemových impulzov alebo cez voliteľné dátové rozhranie (typ VMCP / Volume Meter Cycle Protocol). Pozoruhodná je najmä kompatibilita s krátkymi dĺžkami puzdier prietokových snímačov Woltman WP, takže tieto mechanické zariadenia je teraz možné jednoducho nahradiť ultrazvukovou technológiou bez potreby nákladnej rekonštrukcie príslušného meracieho bodu. Na dokončenie meracieho bodu pre tepelnú energiu je potrebná kalkulačka a pár teplotných snímačov.