Zobrazuje sa všetkych 7 výsledkov

VODOMER MNK-N-FA

Viacvtokové mokrobežné vodomery na studenú vodu do klesajúceho potrubia.

Vodomer MNK-N-FA je určený na montáž do klesajúceho potrubia. Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť. Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním.

VODOMER MNK-ST

Viacvtokové vodomery na studenú vodu v stojatom prevedení

Vodomer MNK-N-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia. Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť. Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním. Rozhranie umožňuje diaľkový odpočet údajov vodomera cez PDC rádiový modul s LoRaWAN ® alebo bezdrôtový M-Bus rádiový modul (868 MHz).

VODOMER MTKD-M-FA A MTKD-N-FA

Viacvtokový  suchobežný vodomer na studenú vodu určený do klesajúceho potrubia.

Vodomer MTKD-M-FA je určený pre montáž do klesajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchým číselníkom a modulačným kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus. Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

VODOMERY MTKD-M-ST A MTKD-N-ST

Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu v stojatom prevedení

Vodomer MTKD-M-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchobežný číselníkom a impulzným terčíkom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov vodomera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus.

DOMOVÝ VODOMER MNK-N

Mokrobežný domový vodomer MNK je určený na meranie množstva pitnej alebo neznečistenej úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MPa 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer nie je možné ovplyvňovať magnetom. ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je odolný voči vonkajším zásahom. Pri verzii MNK – N je možnosť impulzného výstupu.

VODOMER MTKD-M A MTKD-N

Súčasný vývoj vodomera MTK - D zaručuje najpresnejšie výsledky merania. Pri konštrukcii bol kladený dôraz na minimálne zaťaženie ložísk vďaka čomu je zabezpečená dlhá životnosť.

MTKD-M (-CC) je vybavený 8-miestnym suchobežným číselníkom  a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/ pulzný modul. MTKD-N a MTKDI-N sú štandardne vybavené 8-miestnym číselníkom a 1 l/impulzom alebo sú k dispozícii so 7-miestnym číselníkom a 10 l/impulzom. MTKDI-N je viacvtokový merač so suchobežným číselníkom pre studenú vodu s osadeným impulzným káblom.

VODOMER TEPLEJ VODY MTWD-M-CC A MTWD-N

Viacvtokový suchobežný vodomer pre teplú vodu

MTWD je ideálny na meranie vody pri teplotách do 90 °C. Použitím špeciálnych materiálov je možné dosiahnuť vynikajúce hodnoty merania v kombinácii s vysokou maximálnou teplotou. MTWD-M-CC je vybavený 8-miestnym skleneným/medeným registrom (IP68) a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne snímanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/pulzný modul. MTWD-N je štandardne vybavený 8-miestnym registrom a 1 l/ impulzom alebo je k dispozícii so 7-miestnym registrom a 10 l/impulzom.