Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

VODOMER MTKD-M-FA A MTKD-N-FA

Viacvtokový  suchobežný vodomer na studenú vodu určený do klesajúceho potrubia.

Vodomer MTKD-M-FA je určený pre montáž do klesajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchým číselníkom a modulačným kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus. Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

VODOMER MTKD-M A MTKD-N

Súčasný vývoj vodomera MTK - D zaručuje najpresnejšie výsledky merania. Pri konštrukcii bol kladený dôraz na minimálne zaťaženie ložísk vďaka čomu je zabezpečená dlhá životnosť.

MTKD-M (-CC) je vybavený 8-miestnym suchobežným číselníkom  a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/ pulzný modul. MTKD-N a MTKDI-N sú štandardne vybavené 8-miestnym číselníkom a 1 l/impulzom alebo sú k dispozícii so 7-miestnym číselníkom a 10 l/impulzom. MTKDI-N je viacvtokový merač so suchobežným číselníkom pre studenú vodu s osadeným impulzným káblom.