Zobrazený jediný výsledok

OBJEMOVÝ VODOMER WSD / WSDE

Woltmanovo meradlo je s osou obežného kolesa uloženou vertikálne k smeru prúdenia

Objemový vodomer WSD sa používa na zaznamenávanie vysokých a značne premenlivých prietokov v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).