Zobrazený jediný výsledok

ZDRUŽENÝ VODOMER WPVM

Kombinovaný vodomer s kartušovým vodomerom ako podružným vodomerom pre použitie v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách

WPVM bol navrhnutý tak, aby zaznamenával kolísavé prietoky, na použitie v distribúcii pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Hlavný merač je založený na osvedčenej paralelnej technológii Woltman. Ako sekundárny vodomer sa používa viacvtokový mokrobežný vodomer, s ktorým možno spoľahlivo zaznamenávať aj malé prietoky. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú [nbsp] požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).