FILTER PRODUKTOV

  VODOMER MINOMESS ® S ROZHRANÍM LoRaWAN

  Vodomery

  Rádiový vodomer Minomess ® je suchobežný vodomer so 7-miestnym rolovacím číselníkom a tienenou magnetickou spojkou.

  Veľkou výhodou vodomera je výnimočný kompaktný dizajn. Vďaka svojej veľmi malej výške sa merač ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je dostupný v rôznych dĺžkach a rozmeroch.
  Dá sa použiť v horizontálnej aj vertikálnej polohe.
  Minomess ® je z výroby vybavený rádiovým modulom LoRaWAN ® a môže byť integrovaný do odčítacích systémov LoRaWAN ® .

   

  MINOMESS APZ S BEZDRÔTOVÝM M-BUS ROZHRANÍM

  Vodomery

  Rádiový vodomer Minomess ® je vodomer so suchobežným  7-miestnym valčekovým čiselníkom a tienenou magnetickou spojkou. Veľkou výhodou merača je výnimočný kompaktný dizajn. Vďaka svojej veľmi malej výške sa vodomer ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Merač je dostupný v rôznych dĺžkach a rozmeroch. Dá sa použiť v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Minomess ® je z výroby vybavený bezdrôtovým M-Bus rádiovým modulom a môže byť integrovaný do bezdrôtových odčítacích systémov M-Bus.

  Bytový vodomer ETKD a ETWD

  Vodomery

  Suchobežný bytový vodomer ETKD / ETWD má vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok, alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto je zabezpečené tesniacou doskou, ktorá zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla. Vodomery môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Počítadlo je možné otočiť o 355° pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je štandardne antimagnetický.

  Základný model ETKD-N  alebo ETW-N  je vystrojený  magnetickým ukazovateľom a umožňuje prenos dát pomocou vysielača impulzov. Pre  diaľkový odpočet  sa dá pripojiť rádiový modul alebo impulzná hlavica s reed káblom. Model ETKD-N   studená voda 30°C alebo ETW-N  teplá voda do 90°C   vysielač imulzov  1 alebo 10 imp/l montáž  H alebo V

  Modulačný disk na ETKD-M/ETWD- M  umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4) pripojením modulu EDC. Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

  PODBATERIOVÝ VODOMER TYP MC

  Vodomery

  Suchobežný bytový vodomer MC je určený na montáž pod vodovodné batérie, ak nie je možnosť namontovať vodomer do stupačky.

  Vodomer má vysokú presnosť merania a dlhú životnosť.

  Prenikanie cudzích látok, alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto je zabezpečené tesniacou doskou, ktorá zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla.

  Počítadlo je možné otočiť o 355° pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je štandardne antimagnetický.

   

  DOMOVÝ VODOMER MNK-N

  Zenner MNK mokrobežný SV

  Mokrobežný domový vodomer MNK je určený na meranie množstva pitnej alebo neznečistenej úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MPa 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer nie je možné ovplyvňovať magnetom. ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je odolný voči vonkajším zásahom. Pri verzii MNK – N je možnosť impulzného výstupu.

  VODOMER MNK-ST

  Vodomery

  Viacvtokové vodomery na studenú vodu v stojatom prevedení

  Vodomer MNK-N-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia.

  Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť.
  Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním.
  Rozhranie umožňuje diaľkový odpočet údajov vodomera cez PDC rádiový modul s LoRaWAN ® alebo bezdrôtový M-Bus rádiový modul (868 MHz).

  VODOMER MNK-N-FA

  Zenner MNK mokrobežný SV

  Viacvtokové mokrobežné vodomery na studenú vodu do klesajúceho potrubia.

  Vodomer MNK-N-FA je určený na montáž do klesajúceho potrubia.

  Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť.
  Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním.

  VODOMER MTKD-M A MTKD-N

  Zenner MTK suchobežný SV

  Súčasný vývoj vodomera MTK – D zaručuje najpresnejšie výsledky merania. Pri konštrukcii bol kladený dôraz na minimálne zaťaženie ložísk vďaka čomu je zabezpečená dlhá životnosť.

  MTKD-M (-CC) je vybavený 8-miestnym suchobežným číselníkom  a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/ pulzný modul.
  MTKD-N a MTKDI-N sú štandardne vybavené 8-miestnym číselníkom a 1 l/impulzom alebo sú k dispozícii so 7-miestnym číselníkom a 10 l/impulzom.
  MTKDI-N je viacvtokový merač so suchobežným číselníkom pre studenú vodu s osadeným impulzným káblom.

  VODOMER MTKD-M-FA A MTKD-N-FA

  Zenner MTK suchobežný SV

  Viacvtokový  suchobežný vodomer na studenú vodu určený do klesajúceho potrubia.

  Vodomer MTKD-M-FA je určený pre montáž do klesajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchým číselníkom a modulačným kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus.
  Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

  VODOMERY MTKD-M-ST A MTKD-N-ST

  Vodomery

  Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu v stojatom prevedení

  Vodomer MTKD-M-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia.

  Vodomer je vybavený 8-miestnym suchobežný číselníkom a impulzným terčíkom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov vodomera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus.

  VODOMER TEPLEJ VODY MTWD-M-CC A MTWD-N

  Zenner MTW suchobežný

  Viacvtokový suchobežný vodomer pre teplú vodu

  MTWD je ideálny na meranie vody pri teplotách do 90 °C. Použitím špeciálnych materiálov je možné dosiahnuť vynikajúce hodnoty merania v kombinácii s vysokou maximálnou teplotou.
  MTWD-M-CC je vybavený 8-miestnym skleneným/medeným registrom (IP68) a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne snímanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/pulzný modul.
  MTWD-N je štandardne vybavený 8-miestnym registrom a 1 l/ impulzom alebo je k dispozícii so 7-miestnym registrom a 10 l/impulzom.

  MERAČ TEPLA/ MERAČ CHLADU ZELSIUS® C5 ISF

  Zelsius

  Vďaka kombinácii ekonomickej koncepcie a veľmi kompaktnej konštrukcie je merač tepla / merač chladu zelsius® C5 ISF mimoriadne vhodný na zaznamenávanie všetkých údajov na meranie spotreby energie vo vykurovacích a / alebo chladiacich systémoch.

  Všetky dôležité údaje o prístroji a spotrebe, ako sú maximálne hodnoty alebo uložené hodnoty za posledných 24 mesiacov, je možné vyvolať stlačením tlačidla.

  Vďaka všestranným voliteľným komunikačným rozhraniam zaručuje merač tepla / chladu zelsius® C5 ISF efektívnosť nákladov a ekologickú účinnosť pri zaznamenávaní údajov o spotrebiteľovi. Či už ide o automatický odpočet meračov pomocou: Rádia, M-Bus alebo LoRaWAN zelsius® C5 poskytuje vo všetkých prípadoch rýchly a spoľahlivý prenos údajov.

  EDC KOMUNIKAČNÝ MODUL PRE VODOMERY

  Vodomery

  Modul EDC je nasadzovací modul pre bezpečný diaľkový odpočet na integráciu vodomerov do systémov Smart Metering AMR/AMI pomocou pulzného zariadenia, M-bus alebo rádia (bezdrôtový M-bus).

  Modul Electronic Data Capture (EDC) pre nereaktívnu elektronickú detekciu impulzov všetkých vodomerov ZENNER, ktorých registre sú vybavené modulačným kotúčom, umožňuje bezpečný diaľkový odpočet a integráciu vodomerov do meracích systémov Smart-Metering.

  Modul EDC bol vyvinutý pre:

  • Jednovtokové suchobežné číselníkové merače ETKD/ETWD
  • Viacvtokové suchobežné číselníkové merače MTKD/MTWD
  • Objemové merače RTKD
  • Objemové merače WPHD / WSD

  Dizajn:

  • Bezdrôtový rádiový modul M-Bus podľa DIN EN 13757-4
  • Bezdrôtový rádiový modul LoRaWAN ® (868 MHz) a bezdrôtový rádiový modul Sigfox (868 MHz)
  • Drôtový modul M-Bus, EN 13757-3
  • Pulzný modul s detekciou prietoku dopredu a dozadu
  • Kombinovaný M-Bus a pulzný modul

  Typické aplikácie:

  • Bezdrôtový diaľkový odpočet vodomerov pochôdzkovým zberom
  • Diaľkový odpočet meračov cez M-Bus Systems
  • Diaľkové odčítanie cez GSM modul
  • Presné meranie kvapalín v priemyselnom a komerčnom segmente
  • Informácie o objeme prietoku a spotrebe pomocou prevodníka

  Vodomer môže byť vybavený požadovaným modulom EDC počas výroby alebo dodatočne, pričom dostane modul pre dodatočnú montáž

  Konfigurácia:
  Konfigurácia modulu EDC v prípade dodatočnej montáže sa napríklad vykonáva cez optické rozhranie pomocou ZENNER MinoConnect so ZENNER IrCombiHead a konfiguračným softvérom GMM. Alternatívne softvérové ​​riešenia na vyžiadanie.

  PDC-KOMUNIKAČNÝ MODUL (IMPULZNÁ ČÍTAČKA)

  Vodomery

  PDC je komunikačný modul na integráciu meračov s impulznými výstupmi v rádiových systémoch

  Modul Pulse Data Capture je optimálny pre integráciu meracích prístrojov s impulzným výstupom do rádiových čítacích systémov. Údaje o spotrebe vody, energie, tepla, plynu, oleja a iných elektromerov s impulzným výstupom možno pomocou tohto modulu bezdrôtovo prenášať do prijímača wM – bus alebo do siete LPWA.

  Modul je napájaný z batérie. Životnosť batérie závisí od verzie, intervalu prenosu a okolitých podmienok a môže dosiahnuť až 12 rokov.

  Typické aplikácie:

  • Diaľkové odčítanie meračov prostredníctvom pochôdzkového systému.
  • Diaľkový odpočet cez siete LPWA (LoRaWAN ® )
  • Diaľkový odpočet meračov s impulzným výstupom cez stacionárny odčítací systém Z.RTU od ZENNER

  Modelové varianty

  Náš modul PDC je dostupný v dvoch základných typoch:

  • bezdrôtový M-Bus rádiový modul podľa DIN EN 13757-4
  • Rádiový modul LPWAN (LoRaWAN ® )

  Poznámka:
  K PDC je možné pripojiť bezpotenciálový (jazýčkový) kontakt aj elektronický impulzný výstup. Keď je modul PDC pripojený k meraču s elektronickým impulzným výstupom, odporúčame v prípade pochybností vykonať test kompatibility, pretože kompatibilita nemusí byť zaručená.


  Funkcie inteligentného merania:

  • Vlastné monitorovanie
  • Detekcia úniku
  • Detekcia zastavenia merača
  • Detekcia nadrozmerných metrov
  • Merač poddimenzovaný, resp. detekcia prasknutia potrubia

  SNÍMAČ TEPLOTY PRE MERAČ TEPLA A CHLADU

  Merače tepla

  Páry snímačov teploty s platinovým presným odporom pre kombináciu so všetkými štandardnými počítadlami v meracích bodoch spotreby tepelnej a chladiacej energie

  Páry snímačov teploty slúžia na určenie teploty prívodu a spiatočky v uzavretých vodných okruhoch vo vykurovacích a chladiacich systémoch. V závislosti od požiadaviek meracieho miesta môžu byť inštalované v objímke pre teplotný snímač, alebo priamo v teplonosnom potrubí.

  V kombinovaných meračoch tepla sú pripojené ku kalorimetrickému počítadlu spolu so snímačom prietoku. Pre špeciálne situácie a/alebo veľké vzdialenosti medzi miestom inštalácie snímača teploty a počítadla sú k dispozícii špeciálne dĺžky káblov a verzie so štvorvodičovou pripojovacou hlavou.

  KALORIMETER MULTIDATA WR3

  Merače tepla

  Kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a chladu. Počítadlo multidata WR3 sa používa na meranie vykurovacej a chladiacej energie v systémoch s uzavretým obehom. Ide o takzvaný kombinovaný merač tepla, do ktorého je potrebné pripojiť impulzný snímač prietokomera a snímače teploty.

  Vysoká úroveň kompatibility

  Multidata WR3 je skutočný všestranný prístroj, ktorý možno kombinovať s takmer všetkými štandardnými snímačmi teploty a prietokovými snímačmi. Pre prietokomery s vysokofrekvenčným impulzným výstupom je k dispozícii špeciálna verzia.
  Všetky spotrebiče štandardne umožňujú pripojenie snímača prietoku a dvoch ďalších spotrebičov cez generátor impulzov, napr. vodomer studenej a teplej vody.
  Stavy meračov je možné vyvolať cez menu na spotrebiči alebo cez odčítacie systémy.

  Vhodné na vykurovanie a chladenie

  Multidata WR3 je optimálne vhodná na meranie vykurovacej a chladiacej energie. Namerané
  hodnoty spotreby chladu a tepla sa ukladajú do samostatných registrov. Oblasťami použitia sú klimatizačné systémy, v ktorých sa vykurovacia aj chladiaca energia vyžaruje cez tú istú potrubnú sieť.

  PRIETOKOVÝ SNÍMAČ ISF

  Merače tepla

  Prietokomer ISF je navrhnutý podľa najnovších technických noriem.

  Snímač prietoku ISF je jednovtokový snímač prietoku s obežným kolesom s vysokým rozlíšením, nerušeným a bezreakčným elektronickým skenovaním pomocou ultramodernej technológie mikrokontrolérov, vďaka čomu je vhodný pre rôzne meracie činnosti.

  PRIETOKOVÝ SNÍMAČ IMF

  Merače tepla

  IMF je prietokový snímač určený pre prietoky 3,5 m3/h až 10 m3/h s horizontálnou montážou.

  Jeho špeciálna konštrukcia zaisťuje vysokú presnosť merania a spoľahlivú stabilitu merania.  Pripojenie a konštrukčné rozmery sú v súlade s DIN ISO 4064. Na požiadanie vieme dodať prírubové prevedenie s rozmermi príruby podľa DIN EN 1092.

  ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ PRIETOKU IUF

  Objektové

  s 2 ultrazvukovými meracími dráhami pre kombináciu s počítadlami na meranie tepelnej energie (vykurovanie alebo chladenie) Menovitý prietok qp 15 až qp 600 m³/h Menovitý priemer DN 50 až DN 300

  Prietokové snímače IUF slúžia na zaznamenávanie objemu teplonosnej látky (vody) v uzavretých obehových systémoch vykurovacích alebo chladiacich zariadení. Rozsah použitia siaha od meracích miest v budovách až po siete diaľkového vykurovania alebo chladenia.

  Zaznamenaný objem je možné vydávať buď vo forme konvenčných objemových impulzov alebo cez voliteľné dátové rozhranie (typ VMCP / Volume Meter Cycle Protocol). Pozoruhodná je najmä kompatibilita s krátkymi dĺžkami puzdier prietokových snímačov Woltman WP, takže tieto mechanické zariadenia je teraz možné jednoducho nahradiť ultrazvukovou technológiou bez potreby nákladnej rekonštrukcie príslušného meracieho bodu.

  Na dokončenie meracieho bodu pre tepelnú energiu je potrebná kalkulačka a pár teplotných snímačov.

  OBJEMOVÝ VODOMER WSD / WSDE

  Woltman Kolmý WSD

  Woltmanovo meradlo je s osou obežného kolesa uloženou vertikálne k smeru prúdenia

  Objemový vodomer WSD sa používa na zaznamenávanie vysokých a značne premenlivých prietokov v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách.

  Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

  ZDRUŽENÝ VODOMER WPVM

  Združený WPVP-N

  Kombinovaný vodomer s kartušovým vodomerom ako podružným vodomerom pre použitie v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách

  WPVM bol navrhnutý tak, aby zaznamenával kolísavé prietoky, na použitie v distribúcii pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Hlavný merač je založený na osvedčenej paralelnej technológii Woltman. Ako sekundárny vodomer sa používa viacvtokový mokrobežný vodomer, s ktorým možno spoľahlivo zaznamenávať aj malé prietoky.

  Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú [nbsp] požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

  PRIEMYSELNÝ VODOMER WPD / WPHD

  Woltman Priamy WPHD

  Priemyselný vodomer WPD/WPHD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je špeciálne určená na meranie vysokých prietokov s profilom prevažne konštantného prietoku. V dôsledku robustného dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach( zaplavené šachty alebo jamy). Diaľkový odpočet meračov je možné vykonať  pomocou modulov: EDC rádio, LoRaWAN alebo M-Bus  vo všetkých prípadoch je zabezpečený rýchly a spoľahlivý prenos údajov.  WPHD – N umožňuje aj impulzný výstup.

   

  MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
  PRODUKTOV
  ? KONTAKTUJTE NÁS

  KONTAKTNÝ FORMULÁR

   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
   Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

   KONTAKTNÉ ÚDAJE

   ADRESA FIRMY

   ZEN - SERVIS, spol. s r.o.
   Jelenia 9, 811 05 Bratislava
   IČO: 359 19 671
   IČ DPH: SK2021950216

   SKLAD - VÝDAJ TOVARU

   PRACOVNÁ DOBA

   Po - Pia 7,30 - 16,00 h

   TECHNICKÁ PODPORA - OBJEDNÁVKY

   MONTÁŽ A OPRAVA - OBJEDNÁVKY