VLASTNOSTI

 

Všetky verzie majú osvedčenie o typovej skúške MID podľa smernice 2014/32/EU a sú dodávané s príslušným posúdením zhody.

Niektoré vybrané verzie majú aj osvedčenie o domácej typovej skúške pre meranie chladu v Nemecku a posúdenie zhody podľa technickej smernice PTD K 7.2 PTB. Tieto verzie je teda možné univerzálne použiť na meranie tepla a chladu, a preto ponúkajú podstatnú logistickú výhodu. Nový druh snímača teploty typu ‚Universal 6 x 60 -230‘, ktorý je možné použiť pre všetky štandardné objímky pre snímače teploty s montážnou dĺžkou 50 až 210 mm a vnútorným priemerom 6 mm.