VLASTNOSTI

 

 • Vysokokvalitné a odolné puzdro do menovitej veľkosti DN 100 vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
 • 2 ultrazvukové meracie dráhy pre presné meranie prietoku
 • Certifikát skúšky typu MID DE-19-MI004-PTB031 v metrologickej triede 2
 • Doplnkový nemecký certifikát typovej skúšky DE-20-M-PTB-0012 pre chladiace aplikácie
 • Nevyžadujú sa žiadne priame vstupné alebo výstupné časti
 • Akákoľvek montážna poloha (aj „hlavou dole“)
 • Voliteľné dátové rozhranie na prenos objemu, prietoku, smeru prietoku a stavu zariadenia
 • Priebežné menovité svetlosti od DN 50 do 300 vrátane DN 125
 • Ideálne pre kalibračnú náhradu prietokových snímačov Woltman typu WP a WS vďaka kompatibilným celkovým dĺžkam
 • Možno kombinovať so ZENNER multidata WR3 alebo inými štandardnými energetickými kalkulačkami
 • Voliteľná možnosť integrácie snímača teploty alebo tlakového snímača so závitovým pripojením ½”