VLASTNOSTI

 

 • Kombinovaný vodomer s viacprúdovým mokrým číselníkom ako podružným vodomerom
 • Nominálne veľkosti DN50 až DN100
 • Vymeniteľná metrologická jednotka v súlade s MID (obsahuje hlavné meradlo, vedľajšie meradlo a prepínací ventil)
 • Najvyššia presnosť a spoľahlivosť aj v prípade nízkych prietokov
 • Hlavné a vedľajšie vodomery optimálne vybavené na diaľkový odpočet
 • Nie je potrebný priamy vstup alebo výstup (U0/D0) podľa OIML R49 a DIN EN ISO 4064
 • Schválené pre horizontálnu a vertikálnu montážnu polohu
 • Plne ponoriteľné – trieda ochrany IP68 (hlavné a vedľajšie merače)
 • Prevádzkový tlak MPa 16
 • Schválené v súlade s MID

 

APLIKÁCIA

 

 • Na meranie vysokých a nízkych prietokov
 • Na meranie spotreby studenej a neznečistenej pitnej alebo úžitkovej vody do 50°C

 

AMR TECHNOLOGIES

 

 • Možno kombinovať so stacionárnym GSM systémom
 • Hlavný merač ako štandard s komunikačným rozhraním pre EDC moduly (Electronic Data Capture):
  • EDC LPWAN rádiový modul (868 MHz) pre LoRaWAN ®
  • EDC bezdrôtový M-Bus rádiový modul (868 MHz), EN 13757-4
  • EDC-kombinovaný M-Bus a impulzný modul
 • Sekundárny merač ako štandard s komunikačným rozhraním pre PDC moduly (Pulse Data Capture):
  • PDC bezdrôtový M-Bus rádiový modul (868 MHz), EN 13757-4
  • PDC – LPWAN rádiový modul pre LoRaWAN ®