Zobrazených 1–12 z 22 výsledkov

EDC KOMUNIKAČNÝ MODUL PRE VODOMERY

Modul EDC je nasadzovací modul pre bezpečný diaľkový odpočet na integráciu vodomerov do systémov Smart Metering AMR/AMI pomocou pulzného zariadenia, M-bus alebo rádia (bezdrôtový M-bus).

Modul Electronic Data Capture (EDC) pre nereaktívnu elektronickú detekciu impulzov všetkých vodomerov ZENNER, ktorých registre sú vybavené modulačným kotúčom, umožňuje bezpečný diaľkový odpočet a integráciu vodomerov do meracích systémov Smart-Metering. Modul EDC bol vyvinutý pre:
 • Jednovtokové suchobežné číselníkové merače ETKD/ETWD
 • Viacvtokové suchobežné číselníkové merače MTKD/MTWD
 • Objemové merače RTKD
 • Objemové merače WPHD / WSD
Dizajn:
 • Bezdrôtový rádiový modul M-Bus podľa DIN EN 13757-4
 • Bezdrôtový rádiový modul LoRaWAN ® (868 MHz) a bezdrôtový rádiový modul Sigfox (868 MHz)
 • Drôtový modul M-Bus, EN 13757-3
 • Pulzný modul s detekciou prietoku dopredu a dozadu
 • Kombinovaný M-Bus a pulzný modul
Typické aplikácie:
 • Bezdrôtový diaľkový odpočet vodomerov pochôdzkovým zberom
 • Diaľkový odpočet meračov cez M-Bus Systems
 • Diaľkové odčítanie cez GSM modul
 • Presné meranie kvapalín v priemyselnom a komerčnom segmente
 • Informácie o objeme prietoku a spotrebe pomocou prevodníka
Vodomer môže byť vybavený požadovaným modulom EDC počas výroby alebo dodatočne, pričom dostane modul pre dodatočnú montáž Konfigurácia: Konfigurácia modulu EDC v prípade dodatočnej montáže sa napríklad vykonáva cez optické rozhranie pomocou ZENNER MinoConnect so ZENNER IrCombiHead a konfiguračným softvérom GMM. Alternatívne softvérové ​​riešenia na vyžiadanie.

PDC-KOMUNIKAČNÝ MODUL (IMPULZNÁ ČÍTAČKA)

PDC je komunikačný modul na integráciu meračov s impulznými výstupmi v rádiových systémoch

Modul Pulse Data Capture je optimálny pre integráciu meracích prístrojov s impulzným výstupom do rádiových čítacích systémov. Údaje o spotrebe vody, energie, tepla, plynu, oleja a iných elektromerov s impulzným výstupom možno pomocou tohto modulu bezdrôtovo prenášať do prijímača wM - bus alebo do siete LPWA. Modul je napájaný z batérie. Životnosť batérie závisí od verzie, intervalu prenosu a okolitých podmienok a môže dosiahnuť až 12 rokov. Typické aplikácie:
 • Diaľkové odčítanie meračov prostredníctvom pochôdzkového systému.
 • Diaľkový odpočet cez siete LPWA (LoRaWAN ® )
 • Diaľkový odpočet meračov s impulzným výstupom cez stacionárny odčítací systém Z.RTU od ZENNER
Modelové varianty Náš modul PDC je dostupný v dvoch základných typoch:
 • bezdrôtový M-Bus rádiový modul podľa DIN EN 13757-4
 • Rádiový modul LPWAN (LoRaWAN ® )
Poznámka: K PDC je možné pripojiť bezpotenciálový (jazýčkový) kontakt aj elektronický impulzný výstup. Keď je modul PDC pripojený k meraču s elektronickým impulzným výstupom, odporúčame v prípade pochybností vykonať test kompatibility, pretože kompatibilita nemusí byť zaručená. Funkcie inteligentného merania:
 • Vlastné monitorovanie
 • Detekcia úniku
 • Detekcia zastavenia merača
 • Detekcia nadrozmerných metrov
 • Merač poddimenzovaný, resp. detekcia prasknutia potrubia

VODOMER MNK-N-FA

Viacvtokové mokrobežné vodomery na studenú vodu do klesajúceho potrubia.

Vodomer MNK-N-FA je určený na montáž do klesajúceho potrubia. Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť. Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním.

VODOMER MNK-ST

Viacvtokové vodomery na studenú vodu v stojatom prevedení

Vodomer MNK-N-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia. Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť. Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním. Rozhranie umožňuje diaľkový odpočet údajov vodomera cez PDC rádiový modul s LoRaWAN ® alebo bezdrôtový M-Bus rádiový modul (868 MHz).

VODOMER MTKD-M-FA A MTKD-N-FA

Viacvtokový  suchobežný vodomer na studenú vodu určený do klesajúceho potrubia.

Vodomer MTKD-M-FA je určený pre montáž do klesajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchým číselníkom a modulačným kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus. Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

VODOMERY MTKD-M-ST A MTKD-N-ST

Viacvtokový suchobežný vodomer na studenú vodu v stojatom prevedení

Vodomer MTKD-M-ST je určený na montáž do stúpajúceho potrubia. Vodomer je vybavený 8-miestnym suchobežný číselníkom a impulzným terčíkom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov vodomera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wMBus.

ZDRUŽENÝ VODOMER WPVM

Kombinovaný vodomer s kartušovým vodomerom ako podružným vodomerom pre použitie v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách

WPVM bol navrhnutý tak, aby zaznamenával kolísavé prietoky, na použitie v distribúcii pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Hlavný merač je založený na osvedčenej paralelnej technológii Woltman. Ako sekundárny vodomer sa používa viacvtokový mokrobežný vodomer, s ktorým možno spoľahlivo zaznamenávať aj malé prietoky. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú [nbsp] požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

MINOMESS APZ S BEZDRÔTOVÝM M-BUS ROZHRANÍM

Rádiový vodomer Minomess ® je vodomer so suchobežným  7-miestnym valčekovým čiselníkom a tienenou magnetickou spojkou. Veľkou výhodou merača je výnimočný kompaktný dizajn. Vďaka svojej veľmi malej výške sa vodomer ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Merač je dostupný v rôznych dĺžkach a rozmeroch. Dá sa použiť v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Minomess ® je z výroby vybavený bezdrôtovým M-Bus rádiovým modulom a môže byť integrovaný do bezdrôtových odčítacích systémov M-Bus.

VODOMER MINOMESS ® S ROZHRANÍM LoRaWAN

Rádiový vodomer Minomess ® je suchobežný vodomer so 7-miestnym rolovacím číselníkom a tienenou magnetickou spojkou.

Veľkou výhodou vodomera je výnimočný kompaktný dizajn. Vďaka svojej veľmi malej výške sa merač ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je dostupný v rôznych dĺžkach a rozmeroch. Dá sa použiť v horizontálnej aj vertikálnej polohe. Minomess ® je z výroby vybavený rádiovým modulom LoRaWAN ® a môže byť integrovaný do odčítacích systémov LoRaWAN ® .
 

Bytový vodomer ETKD a ETWD

Suchobežný bytový vodomer ETKD / ETWD má vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok, alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto je zabezpečené tesniacou doskou, ktorá zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla. Vodomery môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Počítadlo je možné otočiť o 355° pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je štandardne antimagnetický. Základný model ETKD-N  alebo ETW-N  je vystrojený  magnetickým ukazovateľom a umožňuje prenos dát pomocou vysielača impulzov. Pre  diaľkový odpočet  sa dá pripojiť rádiový modul alebo impulzná hlavica s reed káblom. Model ETKD-N   studená voda 30°C alebo ETW-N  teplá voda do 90°C   vysielač imulzov  1 alebo 10 imp/l montáž  H alebo V Modulačný disk na ETKD-M/ETWD- M  umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkový odpočet údajov elektromera cez rádio s LoRaWAN ® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4) pripojením modulu EDC. Možný je aj kombinovaný modul M-Bus/pulz.

PODBATERIOVÝ VODOMER TYP MC

Suchobežný bytový vodomer MC je určený na montáž pod vodovodné batérie, ak nie je možnosť namontovať vodomer do stupačky. Vodomer má vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok, alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto je zabezpečené tesniacou doskou, ktorá zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla. Počítadlo je možné otočiť o 355° pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je štandardne antimagnetický.
 

DOMOVÝ VODOMER MNK-N

Mokrobežný domový vodomer MNK je určený na meranie množstva pitnej alebo neznečistenej úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MPa 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer nie je možné ovplyvňovať magnetom. ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je odolný voči vonkajším zásahom. Pri verzii MNK – N je možnosť impulzného výstupu.