Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

VODOMER MNK-N-FA

Viacvtokové mokrobežné vodomery na studenú vodu do klesajúceho potrubia.

Vodomer MNK-N-FA je určený na montáž do klesajúceho potrubia. Súčasný vývoj zaručuje presnejšie výsledky merania, minimálne zaťaženie ložísk a dlhú životnosť. Vodomer je štandardne vybavený impulzným rozhraním.

DOMOVÝ VODOMER MNK-N

Mokrobežný domový vodomer MNK je určený na meranie množstva pitnej alebo neznečistenej úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MPa 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer nie je možné ovplyvňovať magnetom. ľahko prispôsobí každej situácii pri montáži. Vodomer je odolný voči vonkajším zásahom. Pri verzii MNK – N je možnosť impulzného výstupu.