Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

ZDRUŽENÝ VODOMER WPVM

Kombinovaný vodomer s kartušovým vodomerom ako podružným vodomerom pre použitie v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách

WPVM bol navrhnutý tak, aby zaznamenával kolísavé prietoky, na použitie v distribúcii pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Hlavný merač je založený na osvedčenej paralelnej technológii Woltman. Ako sekundárny vodomer sa používa viacvtokový mokrobežný vodomer, s ktorým možno spoľahlivo zaznamenávať aj malé prietoky. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú [nbsp] požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

OBJEMOVÝ VODOMER WSD / WSDE

Woltmanovo meradlo je s osou obežného kolesa uloženou vertikálne k smeru prúdenia

Objemový vodomer WSD sa používa na zaznamenávanie vysokých a značne premenlivých prietokov v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

PRIEMYSELNÝ VODOMER WPD / WPHD

Priemyselný vodomer WPD/WPHD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je špeciálne určená na meranie vysokých prietokov s profilom prevažne konštantného prietoku. V dôsledku robustného dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach( zaplavené šachty alebo jamy). Diaľkový odpočet meračov je možné vykonať  pomocou modulov: EDC rádio, LoRaWAN alebo M-Bus  vo všetkých prípadoch je zabezpečený rýchly a spoľahlivý prenos údajov.  WPHD – N umožňuje aj impulzný výstup.