Zobrazený jediný výsledok

PRIEMYSELNÝ VODOMER WPD / WPHD

Priemyselný vodomer WPD/WPHD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je špeciálne určená na meranie vysokých prietokov s profilom prevažne konštantného prietoku. V dôsledku robustného dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach( zaplavené šachty alebo jamy). Diaľkový odpočet meračov je možné vykonať  pomocou modulov: EDC rádio, LoRaWAN alebo M-Bus  vo všetkých prípadoch je zabezpečený rýchly a spoľahlivý prenos údajov.  WPHD – N umožňuje aj impulzný výstup.